APG wil een club zijn van leden, voor leden. Dat vertaalt zich in de ‘bottom-up’ bestuurstructuur van de club. Inderdaad, de dagelijkse werking van de club is in handen van verschillende cellen die elk een aspect van de clubwerking ter harte nemen. Afgevaardigden van elke cel vormen samen het management team (MT). Het MT is het overlegplatform waarop de werking van de verschillende cellen onderling afgestemd wordt en waarin de grote beleidslijnen uitgezet worden.

 Binnen APG zijn volgende cellen actief:

Commerciële Cel
sponsorwerving/pers&communicatie/externe relaties

Logistieke Cel
materiaalbeheer/eventlogistiek

Cel Ledenwerking
ledenadministratie/lnterne communicatie/Ledenportaal

Cel Events
wedstrijdorganisaties/overige clubactiviteiten

Financiële Cel
budgetopvolging/inkomende en uitgaande betalingen

Cel IT
IT infrastructuur/website/facebook/livestreaming

Sporttechnische Cel
sporttechnisch beleid/jury/opvolging coaches 

Heb je vragen of suggesties voor het MT? Spreek één van ons aan of stuur een berichtje naar MT@ambitious-pro-gymnastics.be

Sponsors 11deSyta Vs001

© Copyright 2018 Ambitious Pro Gymnastics VZW