Bestuur

APG wil een club zijn van leden, voor leden. Dat vertaalt zich in de ‘bottom-up’ bestuursstructuur van de club. Inderdaad, de dagelijkse werking van de club is in handen van verschillende cellen die elk een aspect van de clubwerking ter harte nemen. Afgevaardigden van elke cel vormen samen het management team (MT). Het MT is het overlegplatform waarop de werking van de verschillende cellen onderling afgestemd wordt en waarin de grote beleidslijnen uitgezet worden.

Binnen APG zijn volgende cellen actief:

Commerciële Cel

Sponsorwerving/pers&communicatie/externe relaties

Logistieke Cel

Materiaalbeheer/eventlogistiek

Cel Ledenwerking

Ledenadministratie/lnterne communicatie/Ledenportaal

Cel Events

Wedstrijdorganisaties/overige clubactiviteiten

Financiële Cel

Budgetopvolging/inkomende en uitgaande betalingen

Cel IT

IT infrastructuur/website/facebook/livestreaming

Sporttechnische Cel

Sporttechnisch beleid/jury/opvolging coaches
Heb je vragen of suggesties voor het MT? Spreek één van ons aan of stuur een berichtje naar het MT
Sponsors 11deSyta Vs001

© Copyright 2018 Ambitious Pro Gymnastics VZW

Scroll Up